Idea

Mówiąc o Unii Europejskiej, oczami wyobraźni widzimy niebieską flagę z dwunastoma złotymi gwiazdami. Jednak dla przeciętnego obywatela, być może najważniejszym udogodnieniem płynącym z członkostwa Polski w unijnych strukturach, jest niekiedy utożsamiana ze Wspólnotą, Strefa Schengen. Oczywiście traktat dający możliwość swobodnego przekraczania granic, wprost tożsamy z Unią nie jest, jednak już idea europejskiej integracji bez wątpienia stanowi jej silny fundament.
Na wielu płaszczyznach Unia Europejska prowadzi politykę wspierającą rozwój zarówno poszczególnych regionów, jak i całych krajów, co w rezultacie ma skutkować zwiększeniem poziomu życia i wzrostu gospodarczego we wszystkich państwach członkowskich. Co jednak ważne, programy rozwojowe Unii skupiają się również na wspieraniu swoich obywateli – a co za tym idzie, każdemu z nas umożliwia otrzymanie tego typu pomocy.

Inwestycje w obywateli

Zapewne wiele osób nie zdaje sobie sprawy z możliwości oferowanych im przez Unię Europejską. Unijne Obywatelstwo obecnie oferuje między innymi swobodę przekraczania granic, podejmowania nauki bądź pracy w innych krajach, a także opiekę dyplomatyczną za granicą. Są to jednak przywileje, które większość z nas zauważa zapewne sporadycznie. Jednak tym, z czym możemy spotkać się na co dzień, są projekty dofinansowywane z unijnego budżetu. Dotacje te już od 16 lat wspierają rozwój Polskich miast, wsi, regionów, a przede wszystkim obywateli. Z pewnością każdy choć raz widział już taką inwestycję – szkoły, drogi, gmachy użytku publicznego, a także wyposażenie szkół czy bibliotek. W ten sposób działalność Wspólnoty poniekąd stała się częścią naszej codzienności. Pójdźmy jednak krok dalej – rozpatrując kwestę uzyskiwania bezpośredniego wsparcia Unii, warto zainteresować się tym, co faktycznie może stanowić istotny zastrzyk gotówki do portfela.

Jak ubiegać się o pomoc z Unii Europejskiej?

Czynnikiem, który w realny sposób może poprawić życie mieszkańców Polski, jest korzystanie z unijnych dofinansowań. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020, Polska dysponowała kwotą 82,5 miliarda euro (najwięcej spośród państw członkowskich), na realizację 6 programów operacyjnych i 16 programów regionalnych.
Pomoc unijna w życiu przeciętnego obywatela nie jest fikcją. Każda osoba ma szansę otrzymać fundusze między innymi na udział w szkoleniach oraz na realizowanie własnych pomysłów z dziedziny kultury, bądź biznesu. Faktycznie oznacza to otrzymanie środków, które przedsiębiorcy mogą wykorzystać na założenie i rozwój własnej firmy.

Aby otrzymać unijne pieniądze na rozwój własnego biznesu, należy przede wszystkim mieć na niego pomysł. Warto również przygotować biznesplan, by na jego podstawie oszacować realne szanse powodzenia nowo zaplanowanych inwestycji oraz ich przewidywane skutki. Następnie należy odnaleźć odpowiedni program, w którego zakresie mieści się działalność naszego przedsiębiorstwa. W uzyskaniu dofinansowania pomocny może okazać się Portal Funduszy Europejskich, gdzie w przejrzysty sposób wyjaśniony jest cały ten proces. Dalsze etapy uzyskiwania dotacji dotyczą postępowania zgodnie z formalnymi wymogami – odnalezienie instytucji odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursów, złożenie niezbędnych dokumentów oraz w końcu – samego wniosku o dofinansowanie. Jeśli w wyniku konkursu, projekt przejdzie pozytywną weryfikację i otrzyma wysoką liczbę punktów, możemy podpisać umowę o dofinansowanie.

Warto pamiętać, że unijna pomoc dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale i osób, które nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej. W poszukiwaniu pomocy takiej jak: udział w szkoleniach, staże, poradnictwa zawodowe, prace interwencyjne itp. również warto odwiedzić wyżej wspomniany Portal Funduszy Europejskich.

Natomiast osoby poszukujące pracy w kraju, jak i za granicą, za pośrednictwem unijnego portalu Eures, w łatwy sposób mogą odnaleźć interesujące oferty zatrudnienia na terenie całej Unii Europejskiej.